A Trip to Tai You – Paris

[Ro] Salutări din Paris! Ce mai faceți? Noi am ajuns aici ieri dimineață  și nu realizăm că suntem în Franța, până cineva nu deschide gura să vorbească. Nu ne este dor de București întrucât avem o versiune mai mare a lui aici!

Azi ne-am trezit și am plecat către Avenue d’Ivry. Dacă vă întrebați ce făceam acolo, ei bine ne-am dus la TAI YOU! TAI YOU, după cum e scris și pe cartea lor de vizită, este un butic unde poți găsi CD-uri cu muzică japoneză și coreeană, manga-uri, VF-uri, figurine, gashapon-uri și o mulțime de alte lucruri legate de KPop, JMusic și nu numai. TAI YOU este un univers total 귀엽다  .

[En] Hello from Paris! How have you been? We arrived here yesterday morning and we don’t really feel like we are in France, until someone speaks. We don’t miss Bucharest because we have a bigger version of the town here!

So today we got up and left for Avenue d’Ivry. If you are wondering what we were doing there, well, we went to TAI YOU! TAI YOU is, as it’s written on their business card, a boutique where you can find CDs with Japanese and Korean music, Mangas, VFs, figurines, gashapons and a lot of other KPop, JMusic goodies and not only. TAI YOU is a totally  귀엽다  universe.

[Ro] Aventura noastră pentru a ajunge la magazina început la ora 9:30 a.m. când am părăsit camera de hotel și ne-am îndreptat spre partea opusă a Parisului, de unde eram noi. Am luat metroul, unde a trebuit să schimbăm ceva magistrale pentru a ajunge la stația corectă. Apoi ne-am rătăcit puțin (chiar și în mall) până am descoperit magazinul, dar am ajuns într-un final, unde i-am văzut și am fost filmate de către echipa de SBS Channel.

[En] Our adventure getting there, started at 9:30 a.m. when we left our hotel room and headed to the opposite part of Paris from where we were. We took the subway, where we had to change quite a lot of lines to get to the right station. Then we got a little lost… (even in the mall) until finding the shop, but we got there and we even saw and were filmed by the SBS Channel crew.

[Ro] Am fost atât de entuziasmate încât tremuram de fericire, ochii noștri bling bling-uiau când am intrat în magazin. Eram ”Uită-te acolo! Dumnezeule! Vreau asta! Shisus Christ.” până când ne-am potolit (cel puțin eu [Ioana] și VeVy, nu Laura, și acum Laura este în rai). Am cumpărat câteva postere și alte lucruri. Am terminat (Eu și VeVy, desigur, deoarece Laura era ”Vreau asta și aia!” și merge în cercuri) și am ieșit. Am întrebat dacă putem face câteva poze, iar atunci am vorbit cu Jean Pierre (unul dintre oamenii responsabili de magazin) despre magazin.
Am fost destul de șocate să auzim că acesta era deschis de peste 10 ani. A inceput cu lucruri legate de Japonia și cu trei ani în urmă, când cultura coreeană a început să se răspândească și să intre în centrul atenției, au băgat la vânzare și CD-uri, postere și alte lucruri legate de trupele de KPop și artiți coreeni. de asemenea am aflat că o mulțime de străini din Elveția, Olanda, Belgia și multe alte țări vin acolo să cumpere lucruri legate de KPop. Jean Pierre a spus că suntem primii români care au venit.

[En] We were so excited that we were shaking all the time, our eyes were bling bling-ing when we entered the shop. So we were like “Look there. Oh my GOSH! I want that! Shisus Christ.” Until we calmed  down a little (at least me [Ioana] and VeVy, not Laura because Laura even now is in heaven). We bought a few posters and other stuff. We finished (Me and VeVy of course because Laura was like “I want that and this” and she was like going around in circles) and got out. We asked if we can take some pictures and then we had a little chat with Jean Pierre (one of the people in charge there) about the shop.

We were kind of shocked to hear that the shop has been opened for 10 years, now. It started with the Japanese Stuff and about three years ago, when the Korean Culture has started getting viral, they introduced the CDs, posters and goodies with KPop bands and Korean artists. We also found out that a lot of foreign fans from Switzerland, Netherlands, Belgium and other countries come there to buy KPop related things. He said that we were the first Romanian to come there.

[Ro] TAI YOU este un magazin foarte popular, deci dacă sunteți în Paris TREBUIE să îl vizitați. Nu îl ratați prentru că veți regreta mai târziu. Iar dacă nu puteți să mergeți, puteți să-i găsiți AICI.

[En] TAI YOU is a very popular shop, so if you are in Paris you MUST pay a visit there. Don’t miss it because you are gonna regret it later. And if you cannot go you can find them HERE.

FB-Photos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s