MYNAME Euro Tour 2016- MYNAME with MYgirl in Bucharest, Romania (05.09.2016)

Ro  După cum v-am promis, echipa KCu.Ro a fost prezentă la concertul MYNAME, ce a avut loc pe data de 4 septembrie 2016 la Palatul Copiilor din București. Și cum niciodată nu mergem fără să avem camera la noi mai jos aveți impresiile noastre și, desigur, filmulețul pe care probabil îl așteptați. Enjoy!

(Minzy) Hello yeorobun! Minzy aici la datorie 😊 M-am gândit că poate ar fi bine să-mi scriu și eu părerea despre cel mai recent concert K-pop din România, și anume al trupei MYNAME. Am putut lua parte ca și fotograf al echipei KCu.Ro pentru a imortaliza câteva momente… să le zicem speciale (fanii știu la ce mă refer :))). Așadar, să o luăm de la început: Sincer? Nu prea știam mai nimic despre băieții ăștia, în afară de single-ul lor Message (halal fan sunt), daaar am zis să le dau o șansă. Hmmm… bună alegere! Recunosc, mă așteptam la vreun intro ceva, dar dintr-o dată s-au stins luminile și a început să ruleze intro-ul trupei, iar atunci realizasem că uitasem cel mai important lucru acasă: dopuri de urechi. Apoi băieții își făcură apariția… și încă ce apariție! Dezinhibați (și mai dezbrăcați), au început concertul și parcă fanii începeau să strige din ce în ce mai tare :))) Cred că băieții de la MYNAME au fost destul de încântați de fanii români – insistând că vor mai veni (tare curioasă sunt). Ah, era să uit! Mi-am dat seama că băieții ăștia sunt mai ceva ca Iisus, deci să le fi văzut pe fetele chiar din primul rând (unde mă aflam și eu) cum întindeau mâna parcă dupa Sfintele Moaște! Dar hei, fans will be fans :))
Deși la început nu prea știam nimic de MYNAME, la sfârșitul concertului m-am declarat oarecum mulțumită, se putea și mai bine pe partea de securitate, dar încetul cu încetul progresăm, totuși, pot spune că am ajuns destul de bine în materie de concerte K-pop.

zdfbzbf(Yza) Un nou concert K-pop, o nouă experiență pentru fanii K-pop. Ca de fiecare dată echipa KCu.Ro a fost acolo și suntem gata să vă împărtășim părerile noastre. Deschiderea concertului ne-a ținut pe toți în suspans și cu siguranță apariția lor a fost și mai spectaculoasă. Au fost extrem de încântați de numărul de fani și de atmosfera cu care au fost primiți. Nu numai că ne-au încântat cu melodiile lor, dar au avut și prestații solo. Au avut grijă și de fanservice pe care l-au oferit din plin și au încercat să comunice cu fanii pe parcursul concertului. Ba chiar au cântat La mulți ani unei fane ce își sărbătorea ziua de naștere chiar în ziua concertului. Ne-au promis că se vor întoarce în România și cu siguranță îi vom aștepta cu și mai multă nerăbdare!

eyh.PNG(Lev) Trupa de renume “MYNAME” are în continuare un turneu european cu nenumărate țări, printre care s-a aflat și România. Băieții au avut grijă să facă atmosferă la Palatul Copiilor, unde fanii au luat-o razna imediat ce aceștia au intrat pe scena, fiind întâmpinați de țipetele călduroase ale mulțimii. Atmosfera a fost pe deplin intreținută de băieții care au făcut un show pe măsură, unde vocalul a fost de neîntrecut, coregrafiile perfect executate și fanservice-ul on point. Pe lângă faptul că baieții au avut grijă să comunice cu fanii, aceștia au continuat prin a-i răsplăti cu excesul inevitabil de piele. Membrii trupei și-au expus corpurile bine sculptate și au continuat prin a încălzi atmosfera cu diferite solo-uri, special stage-uri și chiar și dansuri sexy. Concertul a fost un real succes, fiind urmat și de un dar al fanilor care consta într-un fanvideo. Aceștia au fost emoționați, chiar și până la lacrimi și au oferit fanilor un encore.

Gunwoo, Insoo, Seyong, JunQ și Chaejin, membrii trupei MYNAME au creat o noapte de neuitat atât pentru MYGIRLs cât și pentru persoanele care au devenit fane la terminarea concertului.

 

Mulțumiri Kompas Events!

En As promised, the KCu.Ro team showed up at MYNAME’s concert in Romania, which took place on the 4th of September 2016 at Palatul Copiilor in Bucharest. And because we never leave our cameras at home, down below you have our opinions and of course the video you’ve all been waiting for. Enjoy!

(Minzy) Hello yeorobun! Minzy here on duty 😊 I was thinking that maybe it would be good if I write my opinion on the latest K-pop concert in Romania, that is MYNAME’s. As the photographer of the KCu.Ro team, I had the chance to take part in this event and to capture some… special moments, let’s call them like this (the fans know what I’m talking about). Therefore, let’s go back to square one : Honestly? I knew next to nothing about these guys, besides their single Message (what a great fan I am), buuuut I told myself to give them a chance. Hmmm… wonderful decision! I have to admit, I was expecting some kind of introduction but all of a sudden the lights went off and then the video presentation of the group started, followed by the realisation that I had forgotten to bring a very important item: earplugs. Next up, the boys came up on the stage… and what a show-up! Without inhibitions (and even more, bare-skinned) they started the concert and it seemed like the fans were getting louder and louder :)) I think that the boys from MYNAME were pretty satisfied with the Romanian fans – insisting that they will return sometime (I’m really curious about this). Ah, I almost forgot! I came to the realization that these guys were greater than the ‘second coming of Jesus’,  so you should have seen the girls in the first rows (where I was also seated) stretching their hands after the boys like they were the Holy Grail! But hey, fans will be fans :))
Even though at first I didn’t know much about MYNAME, by the end of the concert I was somehow pleased,  it could’ve been better regarding security, but little by little we’re making a progress, however, I can say that we’ve come up to a higher level in terms of K-pop concerts.

zdfbzbf(Yza) A new K-pop concert, another experience for the K-pop fans. As always, KCu.Ro team was there and we’re ready to share our opinions about the event. The opening of the concert kept us all hanging and most surely their appearance was even more spectacular. They were extremely pleased with the big crowd of people and by the mood they were welcomed with. Not only that they charmed us with their songs, but they also did solo performances. They were also very keen on the fanservice which they did a lot and they tried to communicate with the fans throughout the concert. Even more, they sang Happy Birthday to a fan who had her birthday that day. The boys promised that they will return to Romania and we will surely wait for them, more eager than now!

eyh.PNG(Lev) The renowned K-pop group, MYNAME, is currently having an European tour including numerous countries, among which there was also Romania. The boys maintained the atmosphere at “Palatul Copiilor” in Bucharest where the fans went crazy as soon as they entered the stage, being welcomed by the warmful cheerings of the crowd. The mood was fully maintained by the guys who made a great show, where the vocals were uncomparable, the choreographies perfectly executed and the fanservice was on point. Beside the fact that the guys communicated with the fans, they also went on with the rewards by showing off skin. The members of the group showed-off their well-built bodies and continued to warm up the atmosphere with various solos, special stages and even with sexy choreographies. The concert was a real success, followed by a gift from the fans which consisted in a video. They were moved to tears, giving the fans an encore.

Gunwoo, Insoo, Seyong, JunQ and Chaejin, the members of MYNAME created an unforgettable night both for MYGIRLs and for those who turned into fans by the end of the concert.

Thanks to Kompas Events!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s